สล็อตแตกง่ายกสม. จี้ถามปมสลาย ม็อบ20มีนา วอนทบทวนการใช้ ‘กระสุนยาง’

สล็อตแตกง่ายกสม. จี้ถามปมสลาย ม็อบ20มีนา วอนทบทวนการใช้ ‘กระสุนยาง’

กสม. แถลงถามถึงการใช้ความรุนแรงในการสลายการชุมนุม สล็อตแตกง่ายม็อบ20มีนา วอนเจ้าหน้าที่ทบทวนการใช้ กระสุนยาง และขอทุกฝ่ายเคารพสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือ กสม. ได้ออกมา แถลงการณ์เพื่อขอให้ทุกฝ่ายเคารพหลักสิทธิมนุษยชนในการชุมนุม ให้ใช้อุปกรณ์อันตรายเท่าที่จำเป็น รวมถึงการประกันสิทธิเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม หลังจากเกิดเหตุความรุนแรงในการชุมนุม ม็อบ20มีนา ของกลุ่ม REDEM เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา

โดยมีรายงานสถานการณ์การกระทำผิดกฎหมาย 

ความรุนแรง และการปะทะกันระหว่างผู้เข้าร่วมชุมนุมและเจ้าหน้าที่รัฐ ตลอดจนมีการใช้อาวุธสิ่งเทียมอาวุธและยุทธวิธีต่าง ๆ มีผู้ชุมนุมบางกลุ่มที่ก่อเหตุความไม่สงบ รวมถึงกลุ่มบุคคลไม่ทราบฝ่าย และฝ่ายเจ้าหน้าที่ได้ใช้มาตรการและอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น กระบอง น้ำผสมแก๊สน้ำตา กระสุนยาง มีการจับกุมผู้กระทำความผิดซึ่งรวมทั้งเด็กและเยาวชน และมีผู้เข้าร่วมการชุมนุม ประชาชน ผู้สื่อข่าว ตลอดจนเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก

1. เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนที่พึงกระทำได้ในสังคมประชาธิปไตย โดยรัฐมีหน้าที่ต้องเคารพและคุ้มครองให้ประชาชนสามารถใช้เสรีภาพดังกล่าวได้อย่างเสรีภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย ขณะที่ผู้ชุมนุมไม่ว่ากลุ่มใดจะต้องหลีกเลี่ยงการกระทำผิดกฎหมาย หรือยั่วยุ หรือชักชวนผู้อื่นให้กระทำผิดกฎหมาย อันอาจเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่รัฐต้องใช้มาตรการบังคับใช้กฎหมายจำกัดการใช้เสรีภาพของผู้ชุมนุมโดยรวม

2. ในการควบคุมสถานการณ์การชุมนุมและมีการใช้อุปกรณ์ที่เป็นอันตราย มีผลกระทบต่อความปลอดภัยและชีวิตเช่น กระสุนยาง เจ้าหน้าที่รัฐต้องยึดแนวปฏิบัติขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยการใช้อาวุธที่เป็นอันตรายที่ไม่ถึงแก่ชีวิตเพื่อการบังคับใช้กฎหมายที่กำหนดให้การใช้อาวุธหรืออุปกรณ์ประเภทดังกล่าว จำเป็นต้องใช้ด้วยความระมัดระวังและใช้เพื่อระงับอันตรายที่ชัดเจนต่อผู้อื่นหรือเจ้าหน้าที่เท่านั้น รัฐจึงควรทบทวนการใช้กระสุนยางเท่าที่จำเป็นอย่างยิ่งและไม่สามารถใช้วิธีการอื่นได้ โดยต้องใช้กับกรณีเฉพาะ ห้ามใช้มุ่งเป้าหมายโดยไม่เลือก เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายให้น้อยที่สุด ทั้งนี้ รัฐควรเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่ได้รับผลกระทบอย่างเหมาะสมและพอเพียง

3. กรณีการจับกุมเด็กและเยาวชนที่เป็นผู้กระทำความผิด รัฐควรคำนึงถึงสิทธิเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม โดยให้เป็นไปตามหลักการของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก รวมถึงกฎอันเป็นมาตรฐานขั้นต่ำของสหประชาชาติว่าด้วยการบริหารงานยุติธรรมเกี่ยวกับคดีเด็กและเยาวชน หรือ “กฎแห่งกรุงปักกิ่ง” และพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ตลอดจนกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็ก สวัสดิภาพของเด็กและเยาวชนเป็นสำคัญ รวมถึงการแก้ไขเพื่อคืนผู้กระทำผิดสู่สังคม

4. ในการดำเนินคดีอาญาต่อบุคคลอันมีเหตุจากสถานการณ์การชุมนุมหรือการแสดงออกทางการเมือง ซึ่งเป็นเรื่องอ่อนไหวและมีผลกระทบต่อความรู้สึกของประชาชนและความปรองดองภายในชาติ รัฐอาจพิจารณา นำกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ มาเป็นอีกทางออกหนึ่งในการแก้ไขปัญหา ซึ่งมุ่งเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้เสียหายและสังคม และการกลับคืนสู่สังคม โดยเปิดให้มีการพูดคุยเจรจา สร้างความเข้าใจต่อกัน เพื่อหาทางแก้ไขความแตกต่างด้วย สันติวิธี

กสม. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกฝ่ายจะใช้ความอดทนอดกลั้นและดำเนินการใด ๆ โดยคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนสากลและขอบเขตของกฎหมายเป็นสำคัญ เพื่อให้สังคมก้าวผ่านวิกฤตการณ์ทางการเมืองไปได้พร้อมกันอย่างสันติ

‘ประยุทธ์’ สนับสนุนร่าง พ.ร.บ.ประชามติ ยันไม่เกี่ยวข้องกับกองทัพเมียนมา

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แถลงสื่อมวลชนภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบทุกภาคส่วน เร่งดำเนินการปลดล็อค Soft Loan เพื่อให้ภาคธุรกิจ SMEs ได้เข้าถึงมาตรการการเยียวยาของรัฐอย่างต่อเนื่อง พร้อมเดินหน้าแก้ไขปัญหาค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียวเพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ซึ่งอยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐและนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป

นายกรัฐมนตรียังตอบคำถามสื่อมวลชนถึงกรณีการขนย้ายข้าว เป็นการซื้อ-ขายระหว่างพ่อค้าและประชาชนชาวเมียนมาร์ ตามพื้นที่สันเขาติดชายแดนประเทศไทย ซึ่งขณะนี้ยังไม่ต้องการให้มีการข้ามแดนไปมา ยืนยันไม่มีความเกี่ยวข้องด้านการทหาร สำหรับกรณีบางกลอย อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี นั้น ได้มอบหมายให้คณะกรรมการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน รวมทั้งการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของชาวกะเหรี่ยงในพื้นที่บ้านบางกลอย อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ซึ่งมีกรรมการจากหลายกระทรวงร่วมพิจารณาให้ความดูแลช่วยเหลือ ต่อไป

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรียืนยันว่าการขยายระยะเวลาประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ เป็นการใช้กฎหมายเพื่อบูรณาการการทำงานของเจ้าหน้าที่ในหลายภาคส่วนการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นายกรัฐมนตรียังมีความห่วงใยการจัดทำร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ….

ซึ่งอยู่ในวาระการพิจารณาในรัฐสภา หวังว่าจะช่วยกันพิจารณาอย่างดี เพราะมีความสำคัญ เนื่องจากต่อไปก็จะมีการพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อไปได้ด้วย นายกรัฐมนตรียังวางเป้าหมายให้ไทยขยับขึ้นสู่กลุ่ม Tier 1 ของรายงานการค้ามนุษย์ของ กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา (Tip Report) โดยเร็ว ยืนยันรัฐบาลเร่งดำเนินการทุกอย่างตามกฎหมายสล็อตแตกง่าย